Θεματικές Ενότητες

Οι ανοικτές θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν τον ευρύτερο τομέα του Capital Markets Infrastructure και FinTech και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:

Γενικές θεματικές:

Εξειδικευμένη θεματολογία:

© 2020 AΤΗΕΧ innovation Program All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ