Στόχος προγράμματος

Υποστήριξη

Να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες με εξειδικευμένη καθοδήγηση και εκπαίδευση ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας του Χρηματιστηρίου.

Καινοτομία

Nα αναδείξει νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, να πετύχει την ανταλλαγή νέων ιδεών και λύσεων που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου και των μελών του οικοσυστήματος κεφαλαιαγοράς.

Θεματικές Ενότητες

Οι ανοικτές θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν τον ευρύτερο τομέα του Capital Markets Infrastructure και FinTech και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:

austin-distel-EMPZ7yRZoGw-unsplash

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε ερευνητικές ομάδες και ανεξάρτητους ερευνητές που αναπτύσσουν μοντέλα και τεχνολογίες που μπορούν να βρουν εφαρμογή στον ευρύτερο κλάδο του Χρηματιστηρίου και της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Capital Market Infrastructure και Fintech).

  • Σε επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες δίνοντας λύσεις σε σημαντικές προκλήσεις του ευρύτερου κλάδου του Χρηματιστηρίου και της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.

Σε ταλαντούχα άτομα και επιστήμονες με ισχυρό τεχνολογικό ή/και χρηματοοικονομικό υπόβαθρο που ενδιαφέρονται να αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και μοντέλα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Γιατί να συμμετέχετε

Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια και workshops από εμπειρογνώμονες του κλάδου.

Θα δουλέψετε στενά με εξειδικευμένα στελέχη του Χρηματοοικονομικού κλάδου, θα γνωρίσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα λάβετε χρήσιμες συμβουλές.

Θα έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε το καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία σας λαμβάνοντας εξειδικευμένη καθοδήγηση από την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος.
Γνωρίστε τους Διοργανωτές

Το “ATHEX Innovation Program” είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Όμιλος στα 144 χρόνια λειτουργίας του διαθέτει μεγάλο απόθεμα τεχνογνωσίας γύρω από τις κεφαλαιαγορές και επενδύει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα διοργανώνεται με την υποστήριξη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), το οποίο, ως ενδιάμεσος συνεργάτης, παρέχει δοκιμασμένη μεθοδολογία στη διαδικασία, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας και εμπιστοσύνης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εμπλοκή ταλαντούχων νέων και η διερεύνηση των αναδυόμενων ψηφιακών τάσεων και καινοτόμων υπηρεσιών για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Αναγνωρίζοντας μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για επιχειρηματικότητα και καινοτομία, σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ιδέες σας για καινοτόμες υπηρεσίες και μοντέλα χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στην υποδομή της αγοράς και το Fintech. 

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. Προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και φιλικό περιβάλλον, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει πολυετή διεθνή παρουσία και εξυπηρετεί ξένες αγορές ως πάροχος εξειδικευμένων συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών για λειτουργούς αγορών ενώ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε ψηφιακές υπηρεσίες όπως colocation και trust services.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δημιούργησε το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin). Βασική στρατηγική του Κέντρου ACEin είναι η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ. Το Κέντρο ACEin προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μίας startup, υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες σε τομείς όπως λογιστικά, φορολογικά και νομικά ζητήματα κ.λπ., καθοδήγηση και δικτύωση.

 “Η πρωτοβουλία “ATHEX Innovation” θα επιτρέψει σε δυναμικές επιχειρηματικές και ερευνητικές ομάδες και νέους επιστήμονες να έρθουν σε άμεση επαφή με το χώρο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάδειξη και προώθηση νέων καινοτόμων ιδεών και συμβάλλοντας στο ψηφιακό μετασχηματισμό αυτής.”

Σωκράτης Λαζαρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

© 2020 AΤΗΕΧ Innovation Program All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ